Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

TEDxYouth@Academy : Jeff Leiken

Whose dream are you living?

Jeffrey Leiken, MA, is the creator of Evolution Mentoring™ and Mentor Counseling® and is an internationally recognized expert in the field of helping teens and young adults build substantial, thriving lives.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου