Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

The Generosity Factor

What would happen if you said “yes” to every single person that asked you for money? Foolish, absurd,  ridiculous idea, isn’t it – especially in this awkward climate of instability and uncertainty?

Read more at yehisate.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου