Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Symphony of Science - the Quantum World

A musical investigation into the nature of atoms and subatomic particles, the jiggly things that make up everything we see.

Featuring Morgan Freeman, Stephen Hawking, Michio Kaku, Brian Cox, Richard Feynman, and Frank Close.
More videos @ http://symphonyofscience.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου